" ข้อสังเกต: ขอแจ้งให้ทราบว่า Coin178 ไม่ได้ใช้หมายเลขสายด่วนไทยอีกต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 " หากมีคนติดต่อคุณโดยใช้หมายเลขสายด่วนนี้แสดงว่าพวกเขาเป็นนักต้มตุ๋น